50 States Travel
 
Maatwerk reizen naar Amerika en Canada

Privacy 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

50 States Travel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt of wil maken van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij zoal verwerken: voor- en achternaam, e-mail, adresgegevens, e-mail en telefoonnummer. Deze gegevens zijn alleen voor ons. Hier wordt verder niets mee gedaan. Alleen ik heb toegang tot deze gegevens.

50 States Travel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het kunnen organiseren van je reis

- Administratieve zaken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

50 States Travel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld facturen wel 7 jaar bewaard moeten worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien je inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens wil, neem dan contact met ons op.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om een goed inzicht te krijgen wat de klant wil. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser of om niet akkoord te gaan tijdens het bezoeken van deze website. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

50 States Travel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@50statestravel.nl.